Laur Klienta 2017

Miło Nam poinformować, iż nasze Instytuty Kosmetologii oraz Salony Kosmetyczne Image zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Laur Klienta 2017 r w kategorii Sieci Salonów Urody.

Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie i za zaufanie, którym Nas Państwo obdarzyliście.


Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2016

Niezmiernie miło poinformować, że Image Group kolejny raz została wyróżniona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2016 roku. 

czytaj więcej


Marka Medbeauty odkryciem roku 2016 ! 

Laur Kon­sumenta to ogólnopol­ski pro­jekt, który ma na celu wyłonie­nie najpop­u­larniejszych pro­duk­tów i marek. Marka Med­beauty to przede wszys­tkim wysoko jakoś­ciowe i bez­pieczne preparaty do pielę­gnacji twarzy i ciała.

czytaj więcej


WYRÓŻNIENIE DNI URODY I SPA 2015 W KATEGORII INNOWACJA DLA URZĄDZENIA MAGIC RF

Magic RF jest urządze­niem wyróż­ni­a­ją­cym się na rynku medy­cyny este­ty­cznej i kos­me­tologii. Dwie głow­ice zabiegowe z wymi­en­nymi końcówkami pozwalają na najlep­sze opra­cow­anie każdej par­tii ciała. MAGIC RF stanowi pre­cyzyjne połącze­nie fal radiowych bipo­larnych oraz sys­temu mikronakłuwania.

czytaj więcej


ZŁOTY MEDAL MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH ZA INNOWACYJNĄ LINIĘ AMPUŁEK MEDBEAUTY

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoz­nawal­nych nagród na pol­skim rynku, która jest przyz­nawana — po wnikli­wej oce­nie ekspertów — pro­duk­tom najwyższej jakości.

czytaj więcej


ZŁOTY MEDAL DLA URZĄDZENIA IPL TOP LASER

Prag­niemy poin­for­mować Państwa, że urządze­nie IPL + RF TOP LASER otrzy­mało Złoty Medal jako pro­dukt roku 2012 na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair w Sos­nowcu w kat­e­gorii: Pro­fesjon­alny sprzęt i urządzenia do gabi­netu kosmetycznego.

czytaj więcej


"ZŁOTY KROKUS" DLA URZĄDZENIA ELITE SHAPE FACE & BODY

Z wielką radoś­cią prag­niemy poin­for­mować wszys­t­kich Państwa o przyz­na­niu prestiżowej nagrody: “Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape Face & Body na Tar­gach Kos­me­ty­cznych Salon Wiosna 2013 w Warsza­wie w kat­e­gorii: Najlep­szy sprzęt i urządzenia kosmetyczne.

czytaj więcej


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Newsletter