Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2016

Niezmiernie miło poinformować, że Image Group kolejny raz została wyróżniona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2016 roku. 

czytaj więcej


Marka Medbeauty odkryciem roku 2016 ! 

Laur Kon­sumenta to ogólnopol­ski pro­jekt, który ma na celu wyłonie­nie najpop­u­larniejszych pro­duk­tów i marek. Marka Med­beauty to przede wszys­tkim wysoko jakoś­ciowe i bez­pieczne preparaty do pielę­gnacji twarzy i ciała.

czytaj więcej


WYRÓŻNIENIE DNI URODY I SPA 2015 W KATEGORII INNOWACJA DLA URZĄDZENIA MAGIC RF

Magic RF jest urządze­niem wyróż­ni­a­ją­cym się na rynku medy­cyny este­ty­cznej i kos­me­tologii. Dwie głow­ice zabiegowe z wymi­en­nymi końcówkami pozwalają na najlep­sze opra­cow­anie każdej par­tii ciała. MAGIC RF stanowi pre­cyzyjne połącze­nie fal radiowych bipo­larnych oraz sys­temu mikronakłuwania.

czytaj więcej


ZŁOTY MEDAL MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH ZA INNOWACYJNĄ LINIĘ AMPUŁEK MEDBEAUTY

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoz­nawal­nych nagród na pol­skim rynku, która jest przyz­nawana — po wnikli­wej oce­nie ekspertów — pro­duk­tom najwyższej jakości.

czytaj więcej


ZŁOTY MEDAL DLA URZĄDZENIA IPL TOP LASER

Prag­niemy poin­for­mować Państwa, że urządze­nie IPL + RF TOP LASER otrzy­mało Złoty Medal jako pro­dukt roku 2012 na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair w Sos­nowcu w kat­e­gorii: Pro­fesjon­alny sprzęt i urządzenia do gabi­netu kosmetycznego.

czytaj więcej


"ZŁOTY KROKUS" DLA URZĄDZENIA ELITE SHAPE FACE & BODY

Z wielką radoś­cią prag­niemy poin­for­mować wszys­t­kich Państwa o przyz­na­niu prestiżowej nagrody: “Złoty Krokus” dla urządzenia Elite Shape Face & Body na Tar­gach Kos­me­ty­cznych Salon Wiosna 2013 w Warsza­wie w kat­e­gorii: Najlep­szy sprzęt i urządzenia kosmetyczne.

czytaj więcej


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Newsletter